Wypowiedzenie umowy kredytu

20 maja 2008

BANKOWOŚĆ

W momencie, gdy bank uzna, iż warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, ma on prawo do wypowiedzenia umowy kredytowej. Procedura ta powinna być opisana przez umowę kredytową jaką zawarliśmy z bankiem, bądź też regulamin kredytowy, jaki jest stosowany przez bank. Ważne jest, aby postanowienia te były zgodne z ustawą o Prawie bankowym. Bank może wypowiedzieć umowę kredytową w dwojaki sposób. Po pierwsze możliwe jest częściowe bądź też całkowite wypowiedzenie umowy. Innym rozwiązaniem jest z kolei zażądanie dodatkowego zabezpieczenia spłaty należności czy też przedłożenia programu naprawczego i jego realizację po zaakceptowaniu przez bank. W momencie, gdy bank zdecyduje się na wypowiedzenie umowy, musi on przestrzegać określonych w ustawie terminów wypowiedzenia. Okres ten trwa zwykle trzydzieści dni, jednakże w razie ryzyka upadłości kredytobiorcy czas ten może zostać skrócony do siedmiu dni. Wypowiedzenie umowy kredytowej powoduje, iż bank domaga się zwrotu określonej kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami. W momencie upływu terminu wypowiedzenia kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu włącznie z odsetkami, o ile umowa nie stanowi inaczej. Podczas gdy bank nie wypowiada umowy, a żąda dodatkowego zabezpieczenia kredytu, bądź też przedłożenia programu naprawczego, jego prawa do wypowiedzenia umowy ulegają zawieszeniu. Warto zapamiętać powyższe informacje, gdyż bank nigdy nie chce ryzykować własnych środków i każdorazowo w razie odkrycia niebezpieczeństwa bankructwa klienta stara się o jak najszybszy zwrot swoich pieniędzy. Jest to z kolei dla nas szczególnie niekorzystna sytuacja, gdyż niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni zaciągnąć kredyt w innej instytucji, aby jak najszybciej spłacić ten.

About Jacek Nowak

Nazywam się Jacek Nowak, jestem absolwentem finansów i bankowości na Akademii Polonijnej w Częstochowie. Moja praca, to moje hobby, piszę artykuły oraz analizuję oferty banków, co pomaga mi w pracy asystenta doradcy finansowego jednej z firm wielkiej trójki.

View all posts by Jacek Nowak
Zamów zestawienie kredytów hipotecznych październik 2014