Co zrobić, by bank udzielił nam wyższego kredytu?

Decydując się na zaciągnięcie kredytu warto wiedzieć, że banki dokładnie sprawdzają zdolność kredytową każdego potencjalnego kredytobiorcy i na podstawie wyliczeń oferują nam czasem niższe, niż wnioskowane kwoty kredytów. Dlaczego tak się dzieje i jak sprawić, by bank dał nam tyle, ile potrzebujemy?

Obniżki stóp procentowych otwierają drzwi do uzyskania kredytu coraz większej liczbie osób. Jednak dla banków nie jest istotny tylko wysoki miesięczny dochód, ale i inne wydatki, sytuacja rodzinna, historia kredytowa itd. Wszelkie niezbędne do oceny informacje pozyskiwane są z wniosków kredytowych i bazy Biura Informacji Kredytowej. Każdy bank, oprócz badania zdolności kredytowej (czyli oceny, czy stać nas będzie na spłatę rat w ustalonej wysokości i określonym czasie) wykorzystuje własne formuły; prawo bankowe nie narzuca metody wyliczania takiej zdolności.

Co zatem ma wpływ na zdolność kredytową?

Zazwyczaj wykorzystywane wskaźniki dotyczą:
– wysokości dochodów i źródła ich pochodzenia
– wysokości miesięcznych wydatków
– liczby osób pozostających w e wspólnym gospodarstwie domowym
– liczby i wysokości istniejących zobowiązań
– wnioskowanego okresu udzielenia kredytu
– historii kredytowej (głównie na podstawie danych uzyskanych z bazy BIK)
– ogólnej sytuacji kredytobiorcy
– wkładu własnego przy kredytach hipotecznych
– dodatkowych form zabezpieczenia.

Jak twierdzi ekspert portalu posrednicyfinansowi.pl – przed złożeniem wniosku kredytowego warto się odpowiednio przygotować. Nie mamy wpływu na wszystkie składowe, ale można zadbać o redukcję zadłużenia (spłata ostatnich rat poprzednich kredytów i rezygnacja z kart kredytowych). Nie bez znaczenia jest także okres spłaty. Banki przy ocenie zdolności kredytowej biorą pod uwagę stałe źródła dochodów (najczęściej z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, czy długoterminowe umowy zlecenia). Warto udokumentować dodatkowe, stałe dochody (np. z tytułu umowy o dzieło). Przy większych kwotach kredytu może warto zaciągnąć zobowiązanie z drugą osobą, legitymującą się dobrym wynikiem w oczach banku. Pierwszym krokiem powinno jednak być sprawdzenie historii kredytowej w BIK – raporty na stronie Biura są dostępne dla każdego – podstawowy pakiet jest bezpłatny. W przypadku starań o kredyt hipoteczny warto zbierać już wcześniej środki na wyższy wkład własny. Jeśli nie uda się w jednym banku, nie trzeba rezygnować. Być może inny bank udzieli nam kredytu w wysokości i na warunkach, o jakie się ubiegamy.

Otwórz mobilne konto osobiste z LWEM. Wypróbuj perfekcyjną bankowość w ING Banku Śląskim, zobacz teraz!
Poznaj najczęściej wybierany kredyt hipoteczny, dostępny także w programie „Mieszkanie dla Młodych”, zobacz więcej!
Sprawdź nową i bezpieczną bankowość mobilną w mBanku! Poznaj różne warianty kont i wybierz najlepsze, zobacz więcej!