Bank Pocztowy S.A. jest stabilnym bankiem wyróżniającym się bardzo wysoką dostępnością produktów i usług. Klienci mogą korzystać nie tylko z oddziałów tej instytucji finansowej, ale także mają do dyspozycji 5 tysięcy Urzędów Pocztowych. Ponadto bank umożliwia kontrolę zgromadzonych środków za pomocą SMS oraz CallCenter, a skuteczne zarządzanie pieniędzmi jest możliwe także dzięki bankowości internetowej. Bank wszystkim swoim klientom oferuje takie produkty jak lokaty złotówkowe, kredyty (m.in. gotówkowy i mieszkaniowy) i bezpłatne konta osobiste, dające możliwość zarządzania zgromadzonymi środkami w każdej chwili (Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Oszczędnościowe).

Bank Pocztowy S.A.
ul. Jagiellońska 17 (adres korespondencyjny: ul. Puławska 111 B, 02-707 Warszawa)
85-959 Bydgoszcz
tel.: 22 328-76-43
fax: 22 328-74-98

Najczęściej poszukiwane przez klientów:
kredyt mieszkaniowy Bank Pocztowy
kredyt gotówkowy Bank Pocztowy

Uwaga! Myślisz o kredycie hipotecznym? Zbadaj zdolność kredytową w ponad 20 bankach! Skontaktuj się w swoim mieście z renomowanym ekspertem Open Finance, Expander lub Notus! Usługi ekspertów finansowych są bezpłatne!