Artykuły baza informacji

Upadłość konsumencka

Prawo upadłościowe i naprawcze, po nowelizacji, w art. 11 ust. 1 precyzuje, że niewypłacalną jest osoba, niewykonująca swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zaprzestanie płacenia swoich wymagalnych długów jest więc przesłanką do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. O ogłoszeniu upadłości, po złożeniu …