Badanie zdolności kredytowej klienta

Jeżeli mamy w zamiarze staranie się o kredyt w banku możemy być stu procentowo pewni, że doradca bankowy w dokładny sposób zbada naszą zdolność kredytową. Jest to maksymalna kwota, jaką można pozyskać na dany czas biorą pod uwagę dane warunki kredytu. Zastanawiające zatem jest w jaki sposób bank jest w stanie zweryfikować naszą zdolność i jakie składniki bierze pod uwagę. Pierwszym czynnikiem mającym na nią wpływ jest dochód jaki klient uzyskuje z tytułu comiesięcznego wynagrodzenia. Należy jednak od niego odjąć wszelkie zobowiązania kredytowe, jakie klient dotychczas podjął oraz wszelkie zobowiązania z tytułu na przykład karty kredytowej czy też kredytu odnawialnego. Mając na uwadze fakt, że zwykle kwoty te przekraczają kwotę miesięcznego dochodu, bank bierze pod uwagę jedynie określony procent od konkretnego zobowiązania, a jego wysokość wyznacza bank w swoich przepisach wewnętrznych. Równie ważnym czynnikiem są koszty stałe, jakie ponosi klient z tytułu opłat czynszowych, z tytułu konsumpcji oraz opłat abonamentowych. Wysokość tej kwoty określa klient osobiście, a bank dokonuje jej weryfikacji poprzez porównanie z kwotami minimalnymi, które określone są w wewnętrznych uregulowaniach danego banku. Pozostała kwota może być przeznaczona na nowe zobowiązanie kredytowe, czyli stanowi zdolność kredytową, a więc kwotę miesięcznej raty na jaką bank może udzielić kredytu mnożąc ją poprzez odpowiednio długi okres kredytowania. Zdolność kredytową można zwiększyć poprzez jednoczesne wydłużenie czasu, na jaki udzielany jest kredyt. Dzięki takiemu zabiegowi klient może starać się o zaciągnięcie wyższego kredytu, jednakże należy pamiętać, że spłaci on wtedy o wiele większe odsetki, gdyż będą one naliczane przez dłuższy okres czasu.

Otwórz mobilne konto osobiste z LWEM. Wypróbuj perfekcyjną bankowość w ING Banku Śląskim, zobacz teraz!
Poznaj najczęściej wybierany kredyt hipoteczny, dostępny także w programie „Mieszkanie dla Młodych”, zobacz więcej!
Sprawdź nową i bezpieczną bankowość mobilną w mBanku! Poznaj różne warianty kont i wybierz najlepsze, zobacz więcej!