Godna starość, czy za kilkadziesiąt lat jest na to szansa?

Przeciętny Polak ma miesięczne dochody w  wysokości około 4400 zł. Niestety większość nie odkłada dodatkowych środków na przyszłość. Wizje i prognozy dotyczące wysokości świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przyszłości niestety burzą perspektywę godnego odpoczynku, na zasłużonej wszak emeryturze. Warto pomyśleć o przyszłości, gdyż niebawem na jednego emeryta przypadnie połowa miej osób aktywnych zawodowo. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2035 roku na emeryta pracować będzie dwie osoby aktywne zawodowo, a nie, jak obecnie, cztery. To nie wróży za dobrze. Nie ma szans na dostatek, jeśli będziemy liczyć na ZUS i OFE. Wpłynie to na wzrosty składek na ubezpieczenia i zaniżenie wypłacanych świadczeń. Pokolenie obecnych 30, 40-latków może mieć problemy – przyszła ich emerytura będzie prawdopodobnie wynosić niespełna ¼ ich obecnego wynagrodzenia.

Zatem co zrobić, by było lepiej?

We własnym zakresie zadbać o swój los. Niestety niewiele osób oszczędza z myślą o przyszłości. Jeśli już, to ufają lokatom (nisko oprocentowanym) i rachunkom oszczędnościowym (oprocentowanym jeszcze niżej). Popularne staje się jednak ostatnio inwestowanie w nieruchomości, w fundusze ubezpieczeniowe, inwestycyjne a także metale szlachetne i papiery wartościowe, dzieła sztuki.

Jeśli nie lubimy ryzyka, lub zwyczajnie nie stać nas na drogie inwestycje, często związane z ryzykiem, zacznijmy od systematycznego odkładania, nawet niewielkich kwot. Według przeprowadzonych badań skłonności do oszczędzania na lokatach, czy rachunkach bankowych ceni się z uwagi na elastyczność produktów i możliwość korzystania ze zgromadzonych środków w każdym czasie, bez ponoszenia większych kosztów. Jest to typowe dla oszczędzania, ale nie z myślą o przyszłej emeryturze i w pewnym sensie luksusie.

Z badań wynika, że osoby, które jeśli już odkładają pieniądze, robią to z myślą ich wykorzystania na potrzeby bieżące czy przyjemności. Tylko nieliczni biorą pod uwagę starość i zabezpieczenie swojego życia na emeryturze. Co czwarta badana osoba inwestuje środki w fundusze, lub też łączy polisę ubezpieczeniową z funduszem inwestycyjnym. Jednak co piąty badany, nawet posiadając wolne środki, nie decyduje się na odkładania na przyszłość.

Polskie społeczeństwo przeznacza swoje wynagrodzenie z reguły na zaspokojenie potrzeb bieżących. Nie myślimy w młodym wieku, co czeka nas w przyszłości. Jednak warto pomyśleć o odpowiedniej metodzie oszczędzania, inwestowania, by starość była godna. Jeśli nie potrafimy wybrać metody samodzielnie, doradca finansowy znajdzie rozwiązanie dostosowane do naszych potrzeb i możliwości.

Otwórz mobilne konto osobiste z LWEM. Wypróbuj perfekcyjną bankowość w ING Banku Śląskim, zobacz teraz!
Poznaj najczęściej wybierany kredyt hipoteczny, dostępny także w programie „Mieszkanie dla Młodych”, zobacz więcej!
Sprawdź nową i bezpieczną bankowość mobilną w mBanku! Poznaj różne warianty kont i wybierz najlepsze, zobacz więcej!