Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Co do zasady ma chronić posiadacza pojazdu przed odpowiedzialnością za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Wysokość składki uzależniona jest od wielu czynników, głównie od posiadanych zniżek, nałożonych zwyżek, rodzaju pojazdu, jego wieku i stanu itd. Dlatego warto szukać takiej oferty, która będzie tania.

Ubezpieczenia obowiązkowe OC komunikacyjnego to znaczna część rynku ubezpieczeń w Polsce. Towarzystwa ubezpieczeniowe stale wprowadzają atrakcyjne oferty, by klienci mogli wybrać najodpowiedniejszą dla siebie ofertę. Z wielu powodów znaczna część ubezpieczających przedłuża umowy rokrocznie, nie szukając nowych, tańszych opcji ubezpieczenia OC. Ochrona jest jednakowa, niezależnie od ceny jaką za nią płacimy. Zatem warto zmienić polisę.

Jak zacząć?

By wypowiedzieć skuteczni i zgodnie z przepisami umowę obowiązującą należy dokonać wypowiedzenia w określonym czasie i w jasno określonych przepisami sytuacjach. Zmiana najprościej przebiega z chwilą, gdy kończy się termin dotychczasowej polisy. Najpóźniej 1 dzień przed końcem umowy należy złożyć pisemne wypowiedzenie. Można dokonać tego osobiście, za pośrednictwem poczty, często droga elektroniczną. Formularz powinien mieć wypełnione dane dotyczące w szczególności numeru i rodzaju polisy, dane osobowe, nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego, dane samochodu (numer rejestracyjny, marka). Nie można zapomnieć o własnoręcznym podpisie – bez tego wypowiedzenie jest nieważne. W przypadku, gdy wypowiedzenie nie będzie uznane za skuteczne, a zdarza się tak dość często z wielu powodów, ma miejsce sytuacja tzw. pułapki podwójnego ubezpieczenia. Co wtedy? Jeśli zawarto nową umowę, z innym towarzystwem ubezpieczeniowym także można dokonać wypowiedzenia „starej’ polisy.

A zakup polisy direct?

Przepisy obowiązujące od dnia 11 lutego 2012 roku umożliwiają odstąpienie od umowy w terminie 30 dnia od daty jej zawarcia przez Internet, czy telefon. W tych przypadkach składka zostanie naliczona jedynie za ten okres, przez jaki korzystaliśmy z ochrony OC komunikacyjnego w firmie.
Polisa OC obowiązuje również w przypadku, gdy zakupimy pojazd z obowiązującym, zawartym przez poprzedniego właściciela, OC. W każdym momencie możemy taką polisę wypowiedzieć, by zawrzeć korzystniejsza dla nas umowę. Przy tym warto pamiętać, że takie OC nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok, więc jeśli zostajemy przy ubezpieczeniu poprzednika, z jego końcem należy podpisać nową umowę, z dowolnym ubezpieczycielem.

W sytuacji, gdy samochód zostaje wyrejestrowany z uwagi na jego kasację, kradzież, demontaż, czy rejestrację za granicą umowa OC będzie wypowiedziana skutecznie, o ile fakt ten zostanie odpowiednio udokumentowany.

Jak widać, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC jest proste. Jednak należy wiedzieć, w jakich terminach, i w jaki sposób zgłosić ten fakt firmie ubezpieczeniowej. Po przesłaniu wypowiedzenia i dokumentów, dla pewności, można potwierdzić telefonicznie faktyczny wpływ dokumentów do towarzystwa.

Otwórz mobilne konto osobiste z LWEM. Wypróbuj perfekcyjną bankowość w ING Banku Śląskim, zobacz teraz!
Poznaj najczęściej wybierany kredyt hipoteczny, dostępny także w programie „Mieszkanie dla Młodych”, zobacz więcej!
Sprawdź nową i bezpieczną bankowość mobilną w mBanku! Poznaj różne warianty kont i wybierz najlepsze, zobacz więcej!