Kredyt na działkę z rozpoczęta budową – jakie dokumenty?

Najczęstszą forma finansowania zakupu mieszkania, domu, czy nawet działki budowlanej, także z rozpoczętą budową jest kredyt hipoteczny. Kredyt jest nisko oprocentowany, długoterminowy, a cechuje go specjalna forma zabezpieczenia – hipoteka. Niemal wszystkie banki posiadają w ofercie kredyty hipoteczne. Niestety uzyskanie go nie jest wcale proste. Z wagina czas trwania umowy i wysokości, zwykle znaczna, takiego kredytu, a także zgodnie z obowiązującymi, dość restrykcyjnymi przepisami, w tym rekomendacją KNF w przypadku takich kredytów wymagany jest nie tylko wkład własny, ale i zdolność kredytowa i nienaganna dotychczasowa historia kredytowa. Dlatego przed decyzja o złożeniu wniosku warto zadbać o to, by być wiarygodnym w oczach analityków bankowych, zgromadzić szereg dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku kredytowego. A jest ich całkiem sporo. Większość powtarza się w przypadku wnioskowania o kredyt na zakup mieszkania, domu czy działki z rozpoczętą budową. Niektóre banki żądają innych, niż zwyczajowo przyjęto dokumentów. Dlatego warto dowiedzieć się wcześniej, jakie będą niezbędne w danym oddziale. Na pewno potrzebne, w przypadku kredytu na działkę z rozpoczętą budową:
– odpis księgi wieczystej (aktualny) prowadzonej dla nieruchomości,
– wyrys i wypis z rejestru budynków gruntów zawierające adnotacje, że stanowione podstawę wpisu w księdze, gdzie realizowana jest budowa,
– umowa z generalnym wykonawcą budowy,
– kosztorys i harmonogram finansowo-rzeczowy opracowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi (zwykle na formularzu banku, z akceptacją klienta – kredytobiorcy),
– decyzja o zagospodarowaniu terenu i warunkach zabudowy,
– decyzja pozwolenia na budowę z adnotacja o jej ostatecznym charakterze wraz z dokumentacją projektowo – techniczną,
– w przypadku braku księgi wieczystej nieruchomości z rozpoczętą budową należy przedłożyć umowę nabycia przez zbywcę prawa własności do nieruchomości w postaci aktu notarialnego, postanowienie sadu o nabyciu spadku wraz z potwierdzeniem, że podatek spadkowy został uregulowany lub tez umowę darowizny nieruchomości na zbywcę. Niezbędna dla banku będzie również umowa przedwstępna klienta i zbywcy dotycząca sprzedaży wskazanej działki. W takiej umowie należy zawrzeć informacje o nieruchomości, jej położeniu, powierzchni, przewidywanym terminie zawarcia umowy notarialnej i ceny.

Przy wyborze konkretnej oferty kredytowej warto wspomóc się fachowa wiedza sprawdzonego doradcy, zapoznać się z warunkami kilku banków. Oczywiście głównym kryterium powinna być cena kredytu, ale nie tylko.