Śmierć kredytobiorcy – co z kredytem?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, iż śmierć osoby, która zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu, nie jest jednoznaczne z natychmiastowym wygaśnięciem umowy kredytowej. Z kolei w momencie, gdy należności nie są regulowane przez rodzinę zmarłego czy też innych spadkobierców, bank dąży do odzyskania swoich pieniędzy poprzez różnego rodzaju czynności, które uzależnione są w dużej mierze od zabezpieczenia. Śmierć kredytobiorcy powoduje konsekwencje, które są uzależnione w dużej mierze od rodzaju zobowiązań zaciągniętych przez zmarłego, rodzaju zabezpieczeń jakimi dysponuje bank, statusu rodziny osoby zmarłej i wielu innych. Jeżeli zmarły zaciągnął w banku pożyczkę będąc w udokumentowanym związku małżeńskim, bank żąda spłaty od żyjącego współmałżonka. Jeśli to nie następuje, bank ma prawo dochodzenia wierzytelności z całości wspólnego majątku małżeńskiego. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy zmarły zaciągnął kredyt za zgodą swojego małżonka. Z koeli w momencie, gdy zmarły jest osobą samotną i zaciągnięty kredyt zabezpieczony jest przez bank hipoteką, ma on prawo do zbycia lokalu w postępowaniu egzekucyjnym celem odzyskania swoich środków. Istnieje natomiast możliwość pozwalająca ominąć postępowanie egzekucyjne. Jest to coraz częstsze w ostatnim czasie stosowania zabezpieczenia dodatkowego w postaci cesji na bank polisy na życie kredytobiorcy. Tego rodzaju zabezpieczenia bank wymaga zwykle od osoby samotnej czy też osób starszych. W momencie, gdy suma ubezpieczenia równa się kwocie kredytu, ubezpieczyciel wypłaca bankowi świadczenie z tytułu śmierci kredytobiorcy, co wiąże się z tym, iż zobowiązanie kredytowe zostaje uregulowane. Jest to powodem nie wszczynania przez bank postępowania egzekucyjnego w kierunku spadkobierców.

Otwórz mobilne konto osobiste z LWEM. Wypróbuj perfekcyjną bankowość w ING Banku Śląskim, zobacz teraz!
Poznaj najczęściej wybierany kredyt hipoteczny, dostępny także w programie „Mieszkanie dla Młodych”, zobacz więcej!
Sprawdź nową i bezpieczną bankowość mobilną w mBanku! Poznaj różne warianty kont i wybierz najlepsze, zobacz więcej!