Złodziej wykorzysta Twój dowód – możesz temu zapobiec!

Dane osobowe wykorzystywane są w wielu sytuacjach. Do załatwienia większości spraw, podpisania umów, zaciągania kredytów sprawdza się tożsamość strony umowy. Często, bezmyślnie sami podajemy informacje dotyczące danych identyfikacyjnych rejestrując się na niezaufanych stronach internetowych, formularzach konkursowych itd. Zwiększa się liczba kradzieży dokumentów w celu wykorzystania danych osobowych przez oszustów. Jeśli nie zadziałamy w szybkim czasie, możemy ponosić konsekwencje tych przestępczych incydentów.

Do czego oszuści mogą wykorzystywać nasze dane?

Najczęściej informacje z dokumentów osobistych (to nie tylko dowód, ale i prawo jazdy, paszport, dowody rejestracyjne pojazdów, karty pobytu itp.) złodzieje tożsamości wykorzystują do:

– wyłudzeń kredytów i pożyczek
– kradzieży samochodów wypożyczonych na podstawie okazanego dokumentu
– zakładania firm-widm i przestępstw gospodarczych
– zawierania umów telefonii komórkowej itp.
– wynajmu mieszkań i lokali.

Jeśli nie zgłosimy kradzieży, wszelkie ww. działania i wynikające z nich szkody przypisane będą nam. Wyjaśnienia to nie tylko cenny, stracony czas ale i nerwy. Jeśli już na skutek kradzieży tożsamości ktoś, w naszym imieniu, zaciągnie jakiekolwiek zobowiązania, popełni przestępstwo, zaczniemy dostawać niezrozumiałe wezwania do zapłaty czy naprawienia szkody koniecznie trzeba zgłosić sprawę na Policję.

Jak tego uniknąć?

Jeżeli nasze dokumenty zostały skradzione, lub zgubimy je bezzwłocznie należy zgłosić ten fakt w banku (lista dostępna jest na stronie Systemu Dokumenty Zastrzeżone – to stąd informacje przekazywane są najszybciej do wszelkich urzędów, banków i innych uczestników systemu), na Policji i jednostce samorządu terytorialnego, w celu wyrobienia nowego dokumentu. Na szczęście liczba zgłoszeń stale wzrasta – świadczy to o większej świadomości Polaków, ale niestety także o pogłębianiu procederu kradzieży dokumentów. Niezmiernie ważne jest ograniczone zaufanie do nieznanych witryn w sieci i atrakcyjnych konkursów. Warto aktualizować oprogramowania i chronić komputer przed wirusami i programami szpiegującymi.

Kradzież, czy zagubienie dokumentów to nie tylko konieczność ich wymiany, ale także ryzyko wyłudzeń przestępczych. Nie należy zwlekać ze zgłoszeniem utraty dowodu i innych ważnych dokumentów, gdyż konsekwencje często bywają okrutne. System Dokumenty Zastrzeżone pozwala informować wszelkich uczestników, gdzie dane osobowe mogą być wykorzystywane dla celów przestępczych, o takim incydencie. Ogranicza to złodziei i chroni nas samych.

Otwórz mobilne konto osobiste z LWEM. Wypróbuj perfekcyjną bankowość w ING Banku Śląskim, zobacz teraz!
Poznaj najczęściej wybierany kredyt hipoteczny, dostępny także w programie „Mieszkanie dla Młodych”, zobacz więcej!
Sprawdź nową i bezpieczną bankowość mobilną w mBanku! Poznaj różne warianty kont i wybierz najlepsze, zobacz więcej!