Jak WIBOR3M wpływa na zmianę raty kredytu?

Zmiany wysokości rat kredytu zdarzają się nawet w sytuacji, gdy zdecydowaliśmy się na stałe raty, płatne w złotówkach. Na takie zmiany wpływa WIBOR, zwykle 3M. Definicja tego czynnika powinna być znana kredytobiorcom. W skrócie, jest to wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym ryku międzybankowym. Stopa ta wskazuje, na jakich zasadach banki są skłonne udzielić pożyczki innym bankom, a indeks przy nazwie oznacza okres, którego WIBOR dotyczy (np. 3M odnosi się do trzymiesięcznego okresu pożyczki).

Kto ustala WIBOR?

Każdego dnia roboczego o godzinie 11:00 ustala się wysokość WIBOR w oparciu o stopy zgłaszane przez 13 banków, odrzucając dwie najwyższe i dwie najniższe stopy. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska – to organizacja aktywnych zawodowo osób przy transakcjach na rynku pieniężno – walutowym krajowym i międzynarodowym. Wysokość stopy referencyjnej zależy od wielu czynników, głównie stóp procentowych ustalonych przez radę Polityki Pieniężnej, inflacji, podaży pieniądza czy PKB. Tak więc to nie banki decydują o podniesieniu, czy obniżeniu raty. Owszem, mogą dowolnie wybierać, ale jedynie okres aktualizacji stawki referencyjnej (np. 6-miesięczny czy nawet 12-miesięczny, choć zwykle to WIBOR 3M stosowany jest najczęściej przez banki.

Dlaczego WIBOR jest tak ważny?

Decydując się na kredyt warto zwrócić uwagę na koszty, których wysokość nie zmieni się w trakcie spłaty. Na wysokość raty bowiem składają się stopa bazowa i marża. Te ustalane są przez bank i jesteśmy w stanie je negocjować. WIBOR uzależniony jest od opisanych wyżej czynników. To, czy rata spadnie, czy wzrośnie zależy od sytuacji gospodarczej i stóp procentowych. Obecnie wartość WIBOR3M jest bardzo niska. Taka sytuacja cieszy kredytobiorców, którzy spłacają zobowiązania w niższej wysokości. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, co wydarzy się w nadchodzących okresach, czy prognozować długoterminowo.

Zaciągając zobowiązania warto wiedzieć, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, czy oprocentowanie kredytu nie ulegnie zmianom. Odgórnie ustalane stawki referencyjne wynikające ze zmian politycznych, gospodarczych itd. powodują, że raty zmieniają się. Dlatego warto decydować się na pożyczki z niską, ustaloną na stałe marżą. Wystarczy porównać kilka ciekawych ofert, by wybrać najkorzystniejszą, gdzie koszty na rzecz banku będą minimalne.

Otwórz mobilne konto osobiste z LWEM. Wypróbuj perfekcyjną bankowość w ING Banku Śląskim, zobacz teraz!
Poznaj najczęściej wybierany kredyt hipoteczny, dostępny także w programie „Mieszkanie dla Młodych”, zobacz więcej!
Sprawdź nową i bezpieczną bankowość mobilną w mBanku! Poznaj różne warianty kont i wybierz najlepsze, zobacz więcej!